67 ОДЗ "Мечо Пух" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 

Добре дошли,
в официалния сайт на Обединено Детско Заведение № 67 ”Мечо Пух”.
Като първа институция в системата на народната просвета осигуряваща отглеждане, възпитание и обучение на децата от 1,6 г. – 7 г. възраст
, дейността ни се основава на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона за народната просвета и всички нормативни документи третиращи предучилищното обучение и възпитание.
Детското заведение е със собствен облик
. Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа.
Осигурява много добра материално-културна среда и здравословни условия на възпитание, обучение и труд
.
Интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите , заложбите на децата и тяхната изява.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню